วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 7.00 น. นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมพิธีสักการะและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต และ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ณ ลานลีลาวดี

เวลา 8.30 น. นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลสากล โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม ณ โถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์

และเวลา 10.30 น. จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้มีพระคุณเนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย