มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK)

CMC ร่วมกับ Teledoc บริษัทพระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อสนับสุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดูแลผู้ป่วย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา