บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซี เมดิค จำกัด บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาซาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566