มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สื่อสายรุ้ง จำกัด โดยคุณชลรัศมี งาทวีสุข มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางระพีพรรณ หาญพงศาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566