มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมราชกรีทาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางระพีพรรณ หาญพงศาจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สมาคมราชกรีทาสโมสร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566