มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนพร้อมเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับนิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ตึกอานันทมหิดล