บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณศรีอุทัย พัฒนโยธิน และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย แพทย์ประจำหน่วยโรคไต และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ