บริจาคเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชมพูนุช เตชะไพบูลย์ และนายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาทินทัต