มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวประสิทธิ์จูตระกูล โดยคุณณันทนี ประสิทธิ์จูตระกูล มอบเงินบริจาค จำนวน 712,500 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ ตึกอำนวยการ