เยี่ยมสำรวจระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตฐานเฉพาะโรค ( PDSC ) : ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML) ณ ห้องประชุม 301 อาคารรัตนาวิทยาพัฒน์ ชั้น3 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566