ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และให้พยาบาลใหม่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิผล และทำงานอย่างมีความสุขตลอดไป