คณะผู้บริหาร รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานลอยทางเชื่อมเข้าอาคาร ภปร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารศูนย์การค้าสีลมเอจ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานลอยทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าและส่วนต่อทางเชื่อมเข้าอาคาร ภปร

งานประชุมวิชาการ The Reproductive Medicine Training Course 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดงานประชุมวิชาการ The Reproductive Medicine Training Course 2023 ปีนี้ Main congress ใน Theme: Infertility Et Cetera จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงานวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023”

รับมอบผ้าและชุดเก่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ เปลี่ยนจากขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในโครงการ “ขยะกำพร้าสัญจร”

มอบผ้า และชุดเก่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปเปลี่ยนจากขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในโครงการ “ขยะกำพร้าสัญจร”

ASIA PACIFIC RESUSCITATION


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการด้านเวชบำบัดวิกฤตประจำปี ครั้งที่ 4 “ASIA PACIFIC RESUSCITATION NURSES CONFERENCE”

ผู้บริหารต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทอดกฐินสามัคคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่