ผู้บริหารต้อนรับ คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย รศ.นพ.ดร.ม.ล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์