ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์ และถาวรวัตถุ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ผู้ทรงมีคุณูปการต่อโรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,868,838 บาท