รับมอบผ้าและชุดเก่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ เปลี่ยนจากขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในโครงการ “ขยะกำพร้าสัญจร”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รศ(พิเศษ)นพ.มนินธ์อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริหารพื้นที่ พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมอบผ้า และชุดเก่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้กับคุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด และคุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปเปลี่ยนจากขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในโครงการ “ขยะกำพร้าสัญจร” ซึ่งการรับผ้าในครั้งนี้ สามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel) โดยเป็นการจัดการขยะอย่างถูกวิธี “เชื้อเพลิงขยะ RDF” เป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขยะและโรงงานปูนซีเมนต์ ถือเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินที่ทำให้โลกร้อนได้ ดังนั้นเชื้อเพลิงขยะ RDF จึงเป็นเชื้อเพลิงทดแทนที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีกับสังคมต่อไป