กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ชีวิตใหม่!คุณทำได้ : A Journey to The Healthier Life”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดส่องกล้อง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรคอ้วนทุพพลภาพฯ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนในหัวข้อ “ชีวิตใหม่!คุณทำได้ : A Journey to The Healthier Life” เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและวิทยาการในการรักษาของผู้ป่วยโรคอ้วน นำโดย ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ และมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 1216 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ผ่านมา