นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare and Fukuoka International Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมีคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติแบบครบวงจร จากนั้นพาเยี่ยมชมหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม และศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง