แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay it forward…ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ อ.นพ.เสฏฐพงศ์ ชูนามชัย แพทย์ประจำศูนย์ประสาทศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยผู้สนับสนุนจัดทำภาพยนตร์สั้น อาทิ คุณเสริมสิน สมะลาภา คุณครรชิต สพโชคชัย ดร.ชนะใจ ต้นไทรทอง ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา คุณเอนก จงเสถียร คุณชฎารัตน์ เอี่ยมศิริกุลมิตร และคุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนักแสดงช่อง 3 และ Miss Tourism ร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

โครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง รับทราบความเสี่ยงของตนเอง และให้การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมส่งต่อการช่วยเหลือได้ที่

1.บริจาคโดยตรงได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยระบุรหัส 25020138-0001 ชื่อกองทุน (PAY IT FORWARD) อาคารวชิรญาณวงศ์ชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.

2.บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 059-1-93894-0 ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)” กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์ของฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line ID : kcmh-charity เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง


สามารถรับชมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay it forward…ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ChulalongkornHospital/videos/302613158921564