เปิด Chula Care ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้สูงวัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดร้าน   “ Chula Care ” ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีพระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 24ตุลาคม 2562 ณ ชั้นล่าง อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ร้าน Chula Care เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ดังนี้

  • วันจันทร์ –ศุกร์   ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.
  • หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์