ติดต่อโรงพยาบาล

คลินิกทั่วไป และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ที่อยู่: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร.) 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์:

 1. ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก 02-256-5487
 2. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
  จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 –16:00 น.
  02-256-5045, 02-256-5046, 02-256-5166, 02-256-5175, 02-256-5193-4
  จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16:00 – 20:00 น. และ เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 12:00 น.
  02-256-5166, 02-256-5175, 02-256-5193-4
 3. หน่วยรับผู้ป่วย 02-256-4216
 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4000 โทรสาร 02-256-5017