ติดต่อโรงพยาบาล

คลินิกทั่วไป และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ที่อยู่: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร)
1873 ถ.พระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

  1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4000
  2. ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก 02-256-5487
  3. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
    จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น. 02-256-5193
    เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 12.00 น. 02-256-5193
  4. ศูนย์บรรจุผู้ป่วย 02-256-4216, 02-256-4345, 02-256-4000 ต่อ 83050-1