ผู้บริหาร สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย