ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยที่คว้ารางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ และแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย คุณจิรสุดา ชื่นชม ได้รับรางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ Top Image Award ในงาน CLARUS Image Exhibition ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์
.
นอกจากนี้ ยังร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สัญชัย พยุงภร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา