งานแถลงข่าว เปิดตัวกองทุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ“ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม : Thank you for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients”

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายสวัสดิการสังคม แถลงข่าวเปิดตัวกองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคของเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่นๆ กับงาน “Thank You for the Strength of SMILES: Empowering SMA Patients ขอบคุณสำหรับพลังรอยยิ้ม” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคของเส้นประสาท และกล้ามเนื้ออื่น ๆ ให้ได้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็น และได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานเปิดงาน และ อ.นพ.จักรกฤษ อมรวิทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน

ภายในงาน มีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA และแนะนำกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA” โดยอ.นพ.จักรกฤษ อมรวิทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ ผศ.(พิเศษ)พญ.วรวรรณ ศิริชนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์
อ.พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ นางสาววีรมลล์ จันทรดี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นางนิรมล ปั้นลายนาค ผู้ชำนาญการนักสังคมสงเคราะห์ 6

ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอโครงการวิจัยและแรงบันดาลใจจากผู้ป่วยโรค SMA และคลิปวีดีโอ “แรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานศิลปะ” พร้อมพบกับศิลปินรับเชิญพิเศษ คุณโอฬาร ชูใจ (คุณแว่นใหญ่) ขับเพลงให้กำลังใจผู้ป่วยโรค SMA โดยเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจจากผู้ป่วย SMA โดยเฉพาะ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคกองทุน “กองทุนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคของเส้นประสาทและกล้ามเนื้ออื่น ๆ” (ALS) สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ตึกอำนวยการ ชั้น 1 และอาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 8:00-14:00 น. และเวลา 7:00-15:00 น. ตามลำดับ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)” เลขที่ 059-1-93894-0 พร้อมระบุวัตถุประสงค์ “เพื่อเข้ากองทุน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคของเส้นประสาทและกล้ามเนื้ออื่นๆ”สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 80722

สามารถรับชม FB Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ChulalongkornHospital/videos/991419858772386