บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายอนุวัฒน์ ธูปสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน ร่วมมอบ Bunny Suit จำนวน 200 ชุด Surgical face mask จำนวน 500 ชิ้น หน้าการอนามัย จำนวน N95 500 ชิ้น และถุงมือ จำนวน  500 คู่ เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ  ณ ศาลาทินทัต