มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มอบอาหารและเครื่องดื่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางสาวจีรณัทย์ วงษ์หิรัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอาหารจำนวน 150 กล่อง และเครื่องดื่มจำนวน 150 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต