ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าว แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าว เรื่อง แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

วันปิยมหาราช

คณะผู้บริหารวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด รัชกาลที่ 9

นายภัคพงศ์ เช็ง มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

ครอบครัววิชัย-วิไล เหลืองวัฒนากิจ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4 เครื่อง

บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

คุณวิฑูรย์ เตชะไพบูลย์ และครอบครัว พร้อมด้วย คุณกมลศรี-คุณวิบูลย์ องค์วาสิฏฐ์ บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10 (10th World Stroke Day)

ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนาเปิด “ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย”

พิธีทำบุญตักบาตรโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายชัยโรจน์ – นางดนุชา คุณพนิชกิจ และนางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ป.3 ร่วมทำความดี

อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 125,000 บาท

บริจาคเพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด

นางวิมลวรรณ บุนนาค บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงาน

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ครบรอบ 29 ปี วันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด ครบรอบ 29 ปี

ครบรอบ 46 ปี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบรอบ 46 ปี

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก “

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2561

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ฝ่ายสูติศาสตร์

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  2561

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูงานระบบสารสนเทศ

รศ.นพ.นภดล นพคุณ ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

คุณพีรัชต์ สุจริตกุล บริจาคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ให้กับหน่วยระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ หัวหน้าหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ คลินิคระงับปวด ชั้น 17 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (Surgical ICU)

นพ.เอกวรรณ ชันซื่อ และ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ บริจาคเงินจำนวน 4,444,444 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( Surgical ICU )

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชชนก

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน

ด้วยรักและผูกพัน 61

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 61 ”  เพื่อแสดงกตเวฑิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561

ร้อยดวงใจด้วยรัก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

ศ.พญ. ศิริวรรณ วนานุกูล หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน ร้อยดวงใจด้วยรัก เพื่อผู้เกษียณอายุการทำงานของอาจารย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ต “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก”

แถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ต  “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก” และจัดเสวนาให้ความรู้สถานการณ์โรคเลือดในเด็กปัจจุบัน

ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต

ถวายมุทิตาสักการะแด่ สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี

บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คุณสมาน ไวทยะมงคล บริจาคเงินจำนวน 1,000,559.99 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน ( World Alzheimer’ s Day)

“ไขความจริง โรคอัลไซเมอร์” เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ให้แก่ประชาชน

บริจาคเพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

มูลนิธิจิรกิติ โดยนายอรรณพ จิรกิติ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold

116 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

บริจาคเพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง

ครอบครัวธัญญการ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูก และรักษาโรคมะเร็ง ฝ่ายอายุรศาสตร์

Talk Show “BoB Talk Marut Teach”

นายอนุชาติ พิรุณธนาไพศาล และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล มอบเงินบริจาคจากการจัด Talk Show “BoB Talk Marut Teach” จำนวน 150,000 บาท

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ พุธหรรษา โดยชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด เพื่อจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย งานศิลปะ และให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม

มอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลกลุ่มงาน/หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเปิดค่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่บังคลาเทศ

การเปิดค่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เมืองคอกซ์บาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมวิชาการร่วม กับ Kyoto Perfectural University ครั้งที่ 4

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคตา แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมวิชาการร่วม กับ Kyoto Perfectural University ครั้งที่ 4

บริจาคเพื่อหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

สมาคมสุวรรณสามัคคี นำโดย คุณมาลี วงศ์ทองเหลือ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center

นางสาวลักษณา รัตนศิริวิไล บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเครื่องระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องระงับปวด มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน

รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น” จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ

พระอธิการวรพจน์ อุปสันโต เจ้าอาวาสวัดป่าบุญคุ้มเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาคเงิน จำนวน 176,830 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมทบทุนเพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา

คุณวรนุช วิญญูนันทกุล บริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธิไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดโทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL)

ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และสาธิตวิธีการใช้งาน โทรศัพท์ฉุกเฉินภายใน (EMERGENCY CALL) เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร

มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นางปรียาพร กยาวัฒนกิจ (พรประภา) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) นำมูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินจำนวน 20,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อและสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เปิดโครงการ CHULA CARE เทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศการบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ CHULA CARE พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยยกระดับการให้บริการผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาล

มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง”

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลาง (Senior Nurse Manager Skill Development Program )”

บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริจาคตุ๊กตาช้างมือจับ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ครอบครัวเดชาวิจิตร มอบเงินจำนวน 4,226,270 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการ Digital Social Innovation 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation 2018

เสวนา “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่”

เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถ้ำหลวง : ความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่” เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีบำเพ็ญกุศล วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญกุศล

จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

นางสาวละไม สุติเชวงกุล บริจาคเงินจำนวน 321,000 บาท สมทบทุนกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ( PCR )

HIV Run 2018

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ศาลาภิรมย์ภักดี (แปดเหลี่ยม) สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
05.00 – 09.00 น.

สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสุรพงศ์ สุวรรณกวิน และ นายสมภพ สุวรรณกวิน บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก

บริษัท อีซุซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นพ.วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ และ พญ.อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์ บริจาคเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก มูลค่า 170,000 บาท

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาฯ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

สมทบทุนกองทุน ฯพณฯองคมนตรี ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ และนายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท

รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ได้รับโล่รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

แถลงข่าวประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 55

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ประธานฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55

การพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตสู่จิตอาสาต้นแบบ

คลินิคผู้สูงวัยสุขภาพดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสุขภาวะและสมดุลชีวิตสู่จิตอาสาต้นแบบ

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นางทัศนีย์ ดลเฉลิมพรรค บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่

เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ (ภายใต้โครงการ Chula Perfect Health)

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Lean in Healthcare

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lean in Healthcare โดยมี ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ และ ทีม Lean Facilitator เป็นวิทยากรบรรยาย

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา

สมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย พันตรี ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะกรรมการ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ

พิธีผูกข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีผูกข้อมือต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

ศึกษาดูงานการบริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นำคณะบุคคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานระบบการบริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ระดับ Premium ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ปธพ.6 (กลุ่มกฤษณา) บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 และ กลุ่มกฤษณา (ปธพ.6) บริจาค เครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทากันยุง

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทากันยุง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง

ครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2561

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัด หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991)บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

นางปัทมา วงศ์วารี ในนาม บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชมพูนุช – นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561 เรื่อง ” Transforming Nursing Roles in Precision Nursing “

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ดูงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันอานันทมหิดล

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ”

สมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย จัดซื้อรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ เนาถาวร – คุณสมิทธิ เนาถาวร และบริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,450,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย (สำหรับจัดซื้อรถตู้ รับ–ส่ง ผู้ป่วย)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ตอน “เติมพลังแห่งชีวิต…เรื่องดี๊ดีของคนโรงพยาบาล”

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2561

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2561

Gap Assessment (Advanced HA) ครั้งที่ 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สมทบทุนสนับสนุนหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณพิศมร สามนปาล บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสนับสนุนหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 104 ปี


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยาวชนจิตอาสา มอบรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ

ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วย

บริจาคเงินซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

บริจาคเงิน สำหรับฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2561

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Transforming Nursing Roles in Precision Nursing”