โครงการ “แบ่งปันตำราเรียนแพทย์ สู่แพทย์ชนบท ปี 2566”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 อาคารหอพักแพทย์นวไชยยันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันตำราเรียนแพทย์ สู่แพทย์ชนบท ปี 2566” โดยมี รศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารพื้นที่ นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารอาคาร พว.มาเรียม เพราะสุนทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นตัวแทนโรงพยาบาลฯ ทำการส่งมอบตำราเรียนแพทย์ ให้กับ มูลนิธิตรีธารา โดย นายพิพัฒน์ จรรยาจรัสพร กรรมการมูลนิธิตรีธารา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในชนบท ในโอกาสต่อไป