กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”

กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข จัดโดยกองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบจักรยานชำรุดที่จอดทิ้งเกิน 1 ปีภายในกลุ่มอาคารหอพักและที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียน โดยมี รศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารพื้นที่ นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารอาคาร พว.มาเรียม เพราะสุนทร ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านบริการ เป็นผู้แทนส่งมอบจักรยานให้แก่ผู้แทนโครงการ โดย พันโท ณัฐพงษ์ เสริมสุข ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 1 เป็นผู้รับมอบ และนำจักรยานไปปรับปรุงซ่อมแซม ให้สามารถนำไปใช้ในโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนตามแนวชายแดนได้ใช้ในการเดินทาง เพื่อการศึกษาและในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ ดังกล่าว