พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน การจัดงาน “ร้อยดวงใจ…อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน มอบเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ล้อมกรอบทองคำ พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุการทำงานในปี 2566 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bTtX-OY0Mn60rkYr68a6J95vXnomdsLt?usp=sharing