งานแถลงข่าว เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทีมพัฒนาหุ่นยนต์ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป แถลงข่าว เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน” ครั้งแรกในไทย ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะมาใช้ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ลดปริมาณรังสีที่จะได้รับโดยตรงในการรักษาผู้ป่วย

หุ่นยนต์อัจฉริยะจะให้บริการผู้ป่วยด้วยฟังก์ชันอันโดดเด่น ทั้งส่งสารรังสีไอโอดีน อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ การแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) วัดสัญญาณชีพ และตรวจสอบการเปรอะเปื้อนรังสีในพื้นที่ให้บริการ สามารถสั่งการและควบคุมผ่านแท็บเล็ต เชื่อมต่อส่งข้อมูลผลตรวจแบบเรียลไทม์ พร้อมจัดเก็บบนคลาวด์ ออกแบบแนว Humanize ด้วยรูปลักษณ์ สีสันน่ารัก และมีเสียงที่ให้ปฏิสัมพันธ์แบบคล้ายมนุษย์

ทั้งนี้จัดแถลงข่าวโดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คุณเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ,คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ,รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ,รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร หัวหน้าทีมพัฒนาหุ่นยนต์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,อ.ปัญญา ภาสว่าง ผู้ชำนาญการพิเศษ นักรังสีการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,คุณสุริยา ก้อนคำ หัวหน้าทีมพัฒนาหุ่นยนต์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ ผศ.(พิเศษ) พญ.สาริน กิจพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาสนับสนุนบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้
ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย