งานแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566”

วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต ปี 2566” เดินหน้าสานต่อโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้ผู้ป่วย ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันให้แก่ผู้ป่วยของศูนย์ฯ ที่ทางครอบครัวมีรายได้น้อย ให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัว เป็นการช่วยสนับสนุนต่อยอดความรู้ตามความถนัดและศักยภาพทางสติปัญญาของผู้ป่วย

โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ อ.พญ.ชุติมา จิรภิญโญ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง และนายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานและมอบทุนการศึกษา ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติดำเนินรายการโดย ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ณ ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย