เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566 “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ณ ห้องประชุม 302 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 3 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยงานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมด้วย ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล พิธีกรรับเชิญ คุณทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (VDO Clip) คุณภัทรภณ โตอุ่น (รอน) และคุณอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน) ที่มาร่วมให้กำลังใจทีมสหสาขาวิชาชีพและร่วมเชิญชวนสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ และผู้สนับสนุนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ จากมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “พื้นที่..ที่ให้มากกว่าชีวิต : คลินิกเคลื่อนที่ Journey สู่ “ผู้ไข้” ภายใต้แนวคิด “ค้นหา รักษา ติดตาม” พื้นที่ที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่จากทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันตรวจ คัดกรอง วินิจฉัย รักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนอกจากเป็นการรักษาโรคภายนอกแล้ว ยังเป็นการช่วยเยียวยาทางจิตใจและคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาผู้ป่วยในด้านการใช้ชีวิตต่าง ๆ ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตึก สก ชั้น 14 โทรศัพท์ 0 2256 4330 ในวันและเวลาราชการ อีเมล info@craniofacial.or.th หรือเว็บไซต์ www.craniofacial.or.th