สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 07.22 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวนทั้งสิ้น 80 รูป ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 130 ปี