สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2561 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ความว่า

“…… อีก 3 วัน ก็จะพ้นจากปี 2560 เปลี่ยนมาเป็นปี 2561 ปีที่ผ่านมาเราก็ทบทวนดูว่าได้ทำงานหลายอย่างเพื่อสภาดาชาด ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตกทุกข์ได้ยากเจ็บป่วยมา และก็ทำกันมาหลายปี ปีนี้ก็ฉลองว่า ได้ทำงานสภากาชาดไทยมาครบ 40 ปี ถือว่าจะต้องรีบฉลอง เพราะไม่ทราบว่าจะทำงานไปได้ถึง 50 ปี หรอเปล่า แต่คิดว่าใน 40 ปี ก็พยายามทำดีที่สุด ให้กิจการของสภากาชาดเจริญก้าวหน้า ก็เหมือนกับทุกๆท่าน ที่วันนี้นอกจากเรามาทำบุญร่วมกันแล้ว  ก็ต้องขอบคุณด้วยที่ร่วมมือร่วมใจทำงานร่วมกันมาอย่างดี และเป็นผลประโยชน์กับคนสาธารณชน

ในโอกาสนี้ ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และคุณงามความดีของท่านเอง ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีความสุขใจ และมีความสุขสบายกาย และขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป…….”

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ” และทรงลงพระอักษรเลข ๘ บนผืนผ้าใบ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร อปร เสด็จขึ้นชั้น 7 ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปการดำเนินการของศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ จำนวน 1 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ