แถลงข่าวประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 55

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ประธานฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 A Celebration of Success: 70 Years Faculty of Medicine [MDCU Congress 2018] และการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง ไขมันทรานส์  โดย อ.นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ผู้แทนแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 46 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีความโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 70 ปีของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จนถึงปัจจุบัน สู่ความเป็นเลิศในอนาคต มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ, การอภิปรายหมู่, การเสนอผลงานทางวิชาการ และ นิทรรศการทางการแพทย์ พร้อมทั้ง การออกร้านผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และ เครื่องมือทางการแพทย์ ณ ชั้น 12 และ 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ,การออกร้านของโครงการหลวง และ โครงการพระราชดำริ อาทิ ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านทักร้อยสร้อยรัก ร้านด๊อกเตอร์น้ำใจ และร้านศูนย์ศิลปาชีพฯ ณ อาคารอานันทมหิดล

ขอเชิญชวนทุกท่านและหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 55 ในปีนี้ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. (02) 256 4193 และ (02) 256 4566 e-mail: mdcu2009@gmail.com และ www.mdcucongress.com หรือwww.facebook.com/Mdcucongress