พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” ภายใต้ โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย โดยมี ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณไอรีล ไตรสารศรี คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ และคุณอัครฤกษ์ ไกรฤกษ์ ตัวแทนผู้ป่วยที่ได้ทดลองใช้ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ร่วมการเสวนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์