พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาฯ

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณาจารย์ ภาควิสัญญีวิทยา อาทิ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านจัดซื้อ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร หัวหน้าหน่วยเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ภาควิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์