กิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน Asian Dietitian’s Day 2023 ประจำปี 2566 “วันนักกำหนดอาหารเอเชีย ประจำปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “สูงวัยยุคใหม่ ใสใจโภชนการ” เพื่อให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงกิจกรรม ชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ด้วยโภชนาการที่ดี โดย อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ แพทย์สาขาวิชาโภชนาการคลินิก และสำหรับบริเวณงานมีซุ้มให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนักโภชนาการ มีบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายเพื่อประเมินมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันภายในร่างกาย เป็นต้น