วันปิยมหาราช” ชาวจุฬาฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาทินทัต และตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย