แถลงข่าวเปิดงาน “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใส่ใจการดูแลสุขภาพการนอนหลับของตนเองให้ดีและมีคุณภาพ

โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และแพทย์ พยาบาล ร่วมเปิดงานแถลงข่าว จากนั้นมีกิจกรรมเสวนาเรื่องต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับกิจกรรมวันนอนหลับโลกในปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ เปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 ณ โถงกิจกรรม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน การจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจพร้อมให้คำปรึกษากับผู้มีปัญหาเรื่องของการนอน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

สามารถรับชม FB Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ChulalongkornHospital/videos/3735689430083298