บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการฯ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภญ.ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ มอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,600,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

รถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง ภายในห้องพยาบาลเป็นระบบความดันลบ ได้ถูกออกแบบระบบไหลเวียนอากาศ มีการแยกห้องพยาบาลกับห้องคนขับ 100% ห้องพยาบาลได้ติดระบบปรับอากาศแยก ติดตั้งระบบความดันลบ ที่สามารถดึงอากาศออกจากห้องพยาบาลได้มากกว่า 12 air change per hour (ตามมาตราฐานความปลอดภัยสากล) วันนี้ทดลองวัดแบบจอด และรถวิ่ง ได้ประมาณ 28 airchange per hour โดยอากาศที่ติดเชื้อเมื่อดูดดออกสู่ภายนอกรถพยาบาลจะถูกกรองเชื้อโดย heap filter ทำให้อากาศที่ออกนอกรถพยาบาลไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ดังนั้น รถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันนี้ทำให้ ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตามมาตราฐานวิชาชีพ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับบุคคลากรแพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ภายในรถพยาบาล

นอกจากนั้นรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันนี้ยังออกแบบให้มีพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงตามมาตรฐาน จึงไม่เป็นการเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค

#ฉุกเฉินโทร 1669
#EMSchula
#New normal advance ambulance
#negative pressure ambulance