โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 25567 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC : Program and Disease Specific Centification) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โดยมีผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตร ได้แก่

  • การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่
  • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร

นอกจากนี้ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ และคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ“ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร” และ “การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ ที่เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ที่ผ่านมา