มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์

Mr.Ong Teck Chuan ประธานบริษัท ทองการ์เด้น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต