กิจกรรมงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้ ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้” ครั้งที่ 4 โดยมี ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกัน การรักษา การดูแลตนเอง และโภชนาการ ทำความรู้จักโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในทุกแง่มุมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สามารถรับชม Facebook Live เสวนา “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใส่ใจ ป้องกันรักษาได้” ครั้งที่ 4
ดูย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/1360929627928514