กิจกรรมการอบรมวิชาการ 2nd Annual-Chula Epilepsy Colloquium 2024 All-Around Epilepsy

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “2nd Annual-chula Epilepsy Colloquium (A-CEC) ภายใต้แนวคิด All-Around Epilepsy” เพื่อให้ความรู้แบบนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางระบบประสาท ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 โดยมี ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์