กิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์”

เมื่อวันวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์” โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดงาน

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถฟื้นฟูและชลอความเสื่อมที่เกิดขึ้น และโลกได้กำหนดวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับโรคนี้

ดังนั้น ศูนย์ฝึกสมองฯ จึงจัดงาน วันอัลไซเมอร์โลกเพื่อประชาชน ภายใต้หัวข้อ “สังคมยุคใหม่…ใส่ใจอัลไซเมอร์” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของภาวะสมองเสื่อม และการลดความเสี่ยง พร้อมทั้งมีกิจกรรมฝึกสมองต่างๆ ให้ผู้สนใจได้ร่วมภายในงาน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สามารถรับชม FB Live ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/mTBlb3dZHr/