กิจกรรมวันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม วันจริยธรรม (Ethics Day) ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Ethics as a Nursing Wisdom จริยธรรม ปัญญาแห่งวิชาชีพการพยาบาล” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “CHULA Moral Identity” ทั้งนี้ พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบรางวัล “โครงการธนาคารความดีพยาบาลต้นแบบอัตลักษณ์ด้านจริยธรรม “CHULA” และโครงการประกวดหน่วยงาน Best Practice :การส่งเสริมจริยธรรมบุคลากร ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์