พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ “ Evidence Based Practice Project Presentation” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีปิดโครงการ “Evidence-Based Practice Project Presentation ประจำปี 2567” หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ประกอบด้วย Poster Presentation จำนวน 17 โครงการ มอบรางวัลให้กับผลงานดีเด่น จำนวน 7 รางวัล โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒาคุณภาพ และผู้บริหารทางการพยาบาลร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์