คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 “วันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย