TB DAY 2020

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน TB DAY 2020 โดยศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา โดยปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาในการรักษา และวิธีการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนองค์กร เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์